Який масштаб використовує LightGBM для виводу?

Давайте припустимо, що моделюю процес, як:

$ $ y = log (x1 + x2 + x3 + n) $ $

Де $ x_i $ - функції, а $ N $ - це значення помилки/шуму.

Чи буде це моделювати правильно, як працюють дерева рішень та як працює LightGBM? Або мені буде потрібно тренувати, використовуючи $ e ^ y $?

2

Відповідей немає

0